همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی

همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی

دانشگاه کاشان- 29 اردیبهشت ماه 1393

با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان پدافند غیرعامل کشور