جنگ نرم

جنگ نرم

چند سالی است که از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر وجود «جنگ نرم» جبهه‌ی استکبار علیه انقلاب اسلامی می‌گذرد.

جنگ نرم در این یک یا دو دهه، وارد ادبیات سیاسی غربی‌ها شده است که در مقابل آن، یک براندازی وجود دارد. هدف جنگ براندازی یک کشور است. به مجموعه‌ی فعالیت‌هایی غیرنظامی‌ که در آن خشونت و اقدامات شدید فیزیکی نباشد، جنگ نرم می‌گوییم. قدمت جنگ نرم علیه اسلام به آغاز اسلام برمی‌گردد؛ یعنی مخالفین و دشمنان اسلام این جنگ را از همان آغاز اسلام شروع کردند. ولی آنچه بیشتر می‌خواهیم به آن بپردازیم، جنگ نرمی‌ است که علیه انقلاب اسلامی وجود دارد که یقیناً‌ با هدف براندازی صورت می‌گیرد.

جنگ نرم مجموعه‌ی بسیار وسیع و گسترده‌ای است که همه‌ی این‌ موضوعات را شامل می‌شود. می‌توانیم به جای جنگ نرم بگوییم جنگ فرهنگی، زیرا هم شمولیت دارد و هم وسیع و گسترده است.

«قدرت نرم» هم بحث جداگانه‌ای دارد و به معنی تمایل داوطلبانه‌ی مخاطب نسبت به پذیرش اهداف مجری و مبتنی بر ایجاد جذابیت است؛ یعنی برخی کشورها در حوزه‌ی اقتصادی، سیاسی، علمی یا سبک زندگی جذابیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بقیه با دیدن این جذابیت‌ها، داوطلبانه به آن‌ها و موضوعاتی که ایجاد می‌کنند گرایش می‌یابند. قدرت نرم تطمیع، امتیاز دادن، تنبیه و حتی تشویق نیست، بلکه فقط جذابیت است.

مثلاً در جهان اسلام، نظریه‌ی انقلاب اسلامی و حاکمیت دینی قدرت نرم جمهوری اسلامی است؛ یعنی دیگران در جهان اسلام یا حتی برخی از کشورهای غیراسلامی هم از سبک مبارزاتی حضرت امام به انقلاب اسلامی گرایش پیدا می‌کنند که در حوزه‌ی سیاسی و انقلاب می‌توان از آن به عنوان قدرت نرم یاد کرد.

رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود، از موضوعاتی چون شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی شروع کردند و بعد به تهدیدات نرم، عملیات روانی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم‌ پرداختند و می‌گویند در جنگ نرم با «ذهن» و «قلب» مردم کار دارند. جنگ نرم بیشتر مبتنی بر مباحث داخلی است تا ابزارها و اقدامات خارجی. تعریفی که از آن در حوزه‌ی تأثیرگذاری یا ارتباط با مخاطب ارائه می‌دهند، این است که جنگ نرم با دو محور یا دو نقطه‌ی مهم از جسم انسان‌ها یا مخاطبین سروکار دارد.

اندیشمندان هم می‌گویند که جنگ نرم تمرکز بر فکر، ذهن و قلب‌ است. وقتی این موضوع را بررسی می‌کنید، می‌بینید که نقطه‌ی تأثیرگذاری‌ فکر و ذهن، حوزه‌ی اعتقادی‌، باور و نگرش است و در حوزه‌ی قلب هم که حوزه‌ی احساسات و عاطفه‌ و نفرت‌ است، تأثیر می‌گذارد که از چه کسی متنفر باشید یا چه کسی را دوست بدارید.

بنابراین در جنگ نرم، هدف این‌ است که قوه‌ی عاقله‌ و قلب مردم تحت تأثیر قرار گیرد و کارایی لازم را نداشته باشد و یعنی عقل و حس را طوری هدایت می‌کند که طراحان آن می‌خواهند.

ابتدای صفحه