تهدید شناسی

تهدید شناسی

جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی مهمترین دشمن ایدئولوژیک غرب و به خصوص آمریکا محسوب می شود. از آن روست که از بدو انقلاب اسلامی در فازهای متعدد برای نابودی آن از سوی آمریکا هزینه شده است. آگاهی از این برنامه ها برابر است با آگاهی از دشمنی های دشمن. موضوع هسته ای ایران در سال های اخیر به خط مقدم نبرد نرم ایران و غرب تبدیل شده است.

پروژه «اسلام‌هراسی» یکی دیگر از جریان هایی است که از سوی برخی نهادهای آمریکا و انگلستان با دقت طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود و آنها می‌کوشند با دامن‌زدن به جو نفرت و خشونت علیه مسلمانان، زمینه‌های واگرایی میان مسلمانان و غیرمسلمانان را در جوامع غربی فراهم کنند.

شاید برخی از کارشناسان معتقدند باشند که پدیده منظم، تدوین شده و از قبل طراحی‌شده‌ای به‌نام اسلام‌هراسی وجود ندارد و این ریشه در بدبینی شرقی دارد. اینان می توانند به کتاب اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس تألیف دکتر محمدرضا دهشیری، نام تمام بنیادهایی که نقش عمده‌ای در اسلام‌هراسی داشتند و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند اسلام‌هراسی را در جامعه رواج دهند و حتی فرایندی که تلاش می‌کند اسلام‌هراسی را نه تنها در رسانه‌ها که حتی میان نخبگان علمی و فرهنگی جوامع مغرب زمین تسری دهد، به‌صورت تفصیلی و با جزئیات مطرح کردم تا دقیقا کسانی که احساس می‌کنند این موضوع، توهمی بیش نیست، دریابند که چه شبکه‌ها، وب‌سایت‌ها و چه بنیادها و چه مراکز علمی و تحقیقاتی برنامه اسلام‌هراسی را در جامعه انگلستان و آمریکا به جد دنبال می‌کنند تا به فضای خشونت و ترس در قبال اسلام دامن بزنند.